Jak prawidłowo korzystać z gaśnic w przypadku pożaru

Pożary są jednymi z największych zagrożeń w życiu człowieka. W obliczu takiej sytuacji warto znać podstawowe zasady postępowania oraz korzystania z gaśnic, które mogą pomóc w gaszeniu ognia. W niniejszym artykule przedstawiamy informacje na temat tego, jak prawidłowo używać gaśnic w przypadku pożaru.

Podstawowe zasady postępowania w przypadku pożaru
Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić w przypadku pożaru, jest wezwanie straży pożarnej. Następnie należy zadbać o bezpieczeństwo siebie i bliskich osób, które mogą znaleźć się w pobliżu ognia. W celu ugaszenia ognia najlepiej użyć gaśnic, jednakże przed tym należy zapoznać się z podstawowymi zasadami ich używania.

Typy gaśnic i ich zastosowanie
Istnieją różne typy gaśnic, z których każdy jest przeznaczony do gaszenia ognia o danym typie palnego materiału. Wyróżniamy między innymi gaśnice proszkowe, pianowe, dwutlenku węgla oraz wodne. Każda z nich charakteryzuje się też określonym zasięgiem oraz czasem użycia. Przed użyciem gaśnicy należy zapoznać się z jej etykietą, w celu ustalenia właściwego typu gaśnic dla palącego się materiału.

Jak użyć gaśnicy w przypadku pożaru?

  1. Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu
  2. Weź gaśnicę w rękę i zdejmij z niej zabezpieczenie
  3. Postaw się w bezpiecznym odległości od ognia i kieruj gaśnicę w stronę płomieni
  4. Przytrzymaj gaśnicę za uchwyt i naciśnij spust, aby wycelować w punkt, w którym jest ogień
  5. W przypadku, gdy gaśnica nie gasi ognistych płomieni, należy spróbować zmienić kierunek uderzenia
  6. Gdy ogień zostanie ugaszony, należy dokładnie ocenić sytuację i upewnić się, że nie ma więcej ognia w pobliskiej okolicy.

Podsumowanie
Gaśnice są niezastąpione w przypadku pożaru. Warto pamiętać, że korzystanie z nich wymaga znajomości podstawowych zasad i oznaczeń na etykietach, a także przytomności umysłu. W sytuacji zagrożenia życia należy wezwać szybką pomoc straży pożarnej, a gaśnice powinny być traktowane jako uzupełnienie działań ratujących.