Pierwsza pomoc w przypadku poparzeń chemicznych

Poparzenia chemiczne to jedno z najpoważniejszych zagrożeń w przemyśle chemicznym, ale mogą też wystąpić w naszym codziennym życiu. Kontakt skóry lub oczu z substancjami chemicznymi może spowodować poważne uszkodzenia i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. W takim przypadku szybka i właściwa pierwsza pomoc jest kluczowa dla minimalizacji skutków urazu. W artykule przedstawimy kilka wskazówek, jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku poparzeń chemicznych.

 1. Co to jest poparzenie chemiczne i jakie są jego przyczyny?

Poparzenie chemiczne to uszkodzenie tkanek skóry lub oczu przez substancje chemiczne, takie jak kwasy, zasady, rozpuszczalniki, detergenty czy paliwa. Do poparzeń chemicznych dochodzi najczęściej w wyniku wypadków w miejscu pracy, ale są też przypadki poparzeń w domu lub w trakcie użytkowania substancji chemicznych w hobbystycznych lub innych celach.

 1. Jakie są objawy poparzenia chemicznego i jak postępować w celu pierwszej pomocy?

Objawy poparzeń chemicznych zależą od rodzaju i stężenia substancji chemicznej oraz od miejsca, w którym doszło do kontaktu. Mogą obejmować:

 • zaczerwienienie, opuchnięcie i ból skóry,
 • uciążliwe pieczenie lub palenie w oczach,
 • rozpuszczanie skóry lub tkanek,
 • otarcia, owrzodzenia i blizny.

W celu pierwszej pomocy należy zdjąć ubrania, na które dostała się substancja chemiczna, i natychmiast spłukać dotknięte miejsce dużą ilością bieżącej wody przez co najmniej 20 minut. Ważne jest, aby woda płynęła ze skóry w dół, a nie w górę, aby nie rozprzestrzeniać substancji chemicznej po innych częściach ciała. W przypadku poparzenia oczu należy natychmiast przepłukać oczy pod bieżącą wodą, otwierając powieki i trzymając głowę tak, aby woda płynęła ze skroni do nosa.

 1. Kiedy należy zatrzymać płukanie wodą i zwrócić się o pomoc medyczną?

Płukanie wodą należy kontynuować przez 20 minut, aż do momentu przybycia karetki pogotowia lub specjalisty zajmującego się poparzeniami. Jeśli jednak wystąpią poważne objawy, takie jak:

 • trudności z oddychaniem,
 • trudności w mówieniu lub połykaniu,
 • omdlenia lub utrata przytomności,
 • poważne oparzenia,
 • oznaki poważnego zatrucia (np. nudności, wymioty, ból brzucha),
 • dotknięcie substancji chemicznej przez usta lub nos,

należy natychmiast zatrzymać płukanie wodą i wezwać karetkę pogotowia.

 1. Jakich błędów unikać podczas udzielania pierwszej pomocy w przypadku poparzeń chemicznych?

Podczas udzielania pierwszej pomocy w przypadku poparzeń chemicznych należy pamiętać, aby nie popełniać błędów, które mogą pogorszyć sytuację. Należy unikać takich działań jak:

 • wycieranie skóry, aby pozbyć się substancji chemicznej,
 • stosowanie środków przeciwbólowych na dotkniętą skórę, które mogą pogorszyć stan chorego,
 • nakładanie bandaża lub opatrunku na dotkniętą skórę lub oko,
 • stosowanie neutralizatorów chemicznych, których stosowanie może zwiększyć skutki uboczne.
 1. Jakie kroki należy podjąć, aby zapobiec poparzeniom chemicznym w przyszłości?

Aby zapobiec poparzeniom chemicznym, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy i korzystania z substancji chemicznych. Należy:

 • nosić odpowiednie ubrania ochronne, takie jak rękawice, okulary ochronne lub kombinezony,
 • korzystać z substancji chemicznych zgodnie z instrukcjami producenta,
 • przechowywać substancje chemiczne w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt,
 • utrzymywać czystość i porządek w miejscu pracy,
 • przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa związanych z obchodzeniem się z substancjami chemicznymi.