Pierwsza pomoc w przypadku reakcji alergicznej i obrzęku Quinckego

Ważne informacje na temat pierwszej pomocy w przypadku reakcji alergicznej i obrzęku Quinckego

Reakcje alergiczne i obrzęk Quinckego są poważnymi zdarzeniami medycznymi, które wymagają pilnej interwencji. W takich sytuacjach, udzielenie pierwszej pomocy jest kluczowe i może uratować życie poszkodowanego. W poniższym artykule przedstawiamy podstawowe informacje, jakie powinniśmy znać i wykonać, aby pomóc w sytuacji alergicznej.

 1. Co to są reakcje alergiczne i obrzęk Quinckego

Reakcja alergiczna to reakcja organizmu na alergen, którym może być pyłki, grzyby, sierść zwierząt, leki lub pokarmy. W wyniku ekspozycji na alergen, organizm produkuje przeciwciała, co może prowadzić do wystąpienia różnych objawów, takich jak obrzęk, wysypka, swędzenie, trudności z oddychaniem, nudności i wymioty. Obrzęk Quinckego jest szczególnie niebezpiecznym rodzajem reakcji alergicznej. Charakteryzuje się ono szybkim rozwojem obrzęku skóry, błon śluzowych i tkanki podskórnej w okolicach oczu, ust, gardła, rąk i stóp. Obrzęk Quinckego może prowadzić do duszności, a w skrajnych przypadkach do zatrzymania akcji serca i śmierci.

 1. Jak rozpoznać reakcję alergiczną

Rozpoznanie reakcji alergicznej wymaga uwagi na objawy, takie jak:

 • Swędzenie skóry lub błony śluzowej
 • Wysypka lub wysypka krostkowa
 • Konieczność częstego kichania lub kaszlu
 • Duszność lub trudności z oddychaniem
 • Obrzęk na twarzy, szyi, rękach lub nogach,
 • Choroba brzuszna, wymioty lub biegunka

Jeśli zaobserwujemy u osoby takie objawy, należy postępować skrupulatnie i szybko, aby zapanować nad sytuacją.

 1. Jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku reakcji alergicznej

Aby pomóc poszkodowanemu w przypadku reakcji alergicznej, należy wykonać następujące kroki:

 • Upewnij się, że osoba nie ma trudności z oddychaniem.
 • Jeśli poszkodowany ma zwykłe leki przeciwhistaminowe, podaj mu je, aby złagodzić objawy reakcji alergicznej.
 • Jeśli poszkodowany ma autoiniekcyjny strzykawkę z epinefryną na wypadek reakcji alergicznej, natychmiast wezwi pomoc medyczną i użyj strzykawki według instrukcji.
 • Jeśli objawy są poważne i nie można uzyskać pomocy medycznej, natychmiast zawieź poszkodowanego do najbliższego szpitala.
 1. Jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku obrzęku Quinckego

Obrzęk Quinckego jest poważnym stanem, który może prowadzić do duszności, dlatego należy działać szybko. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • Natychmiast wezwi pomoc medyczną.
 • Pomóż poszkodowanemu usiąść i zapewnij mu wygodę.
 • Jeśli poszkodowany ma zwykłe leki przeciwhistaminowe, podaj mu je, aby złagodzić objawy reakcji alergicznej.
 • Ostrzegaj poszkodowanego przed wychodzeniem z ciepłego miejsca lub przed naświetlaniem się słońcem, ponieważ ciepło może zwiększać obrzęk.
 1. Podsumowanie

Reakcje alergiczne i obrzęki Quinckego są stanami medycznymi, które wymagają szybkiej i skutecznej interwencji. Jeśli spostrzeżemy takie objawy, jak obrzęk, wysypkę, duszność lub trudności z oddychaniem, konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań. Najlepszym rozwiązaniem jest wezwanie pomocy medycznej. Udzielajmy pomocy poszkodowanym w taki sposób, aby ich zdrowie i życie były zawsze w bezpieczeństwie.