Podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W nagłych przypadkach zdrowotnych, każda sekunda liczy się. Dlatego umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jest niezwykle ważna dla każdej osoby. Jednakże, wiele osób nie ma zielonego pojęcia, jak postąpić w przypadku wypadku czy nagłego zachorowania. W tym artykule przedstawimy podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

I. Co to jest pierwsza pomoc przedmedyczna?
Pierwsza pomoc przedmedyczna to zespół działań wykonywanych przez osoby, które nie są wykwalifikowanymi praktykami medycznymi. Celem pierwszej pomocy przedmedycznej jest ratowanie zdrowia i życia osoby, która jest w nagłej potrzebie.

II. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 1. Zawsze należy działać szybko i zdecydowanie.
 2. Nie podejrzewajmy oświadczeń, wykonajmy zarówno, jak tylko jest to możliwe.
 3. Skoncentrujmy się na utrzymaniu osoby w spokoju i na komfortowej dla niej pozycji.
 4. Zawsze wołajmy o pomoc, gdy tylko jest to konieczne.
 5. Nigdy nie udajmy, że jesteśmy bardziej wykwalifikowani, niż w rzeczywistości jest to możliwe.

III. Jakich błędów należy unikać w pierwszej pomocy przedmedycznej?

 1. Nie należy opóźniać działań, mając nadzieję, że sytuacja się poprawi.
 2. Nie stosujmy żadnych środków przeciwbólowych bez recepty lekarza.
 3. Nie przemieszczajmy osoby, która doznała urazu, jeśli to nie jest absolutnie konieczne.
 4. Nigdy nie nakłuwajmy ani nie przecinamy pęcherza, jeśli ktoś doznał oparzenia.
 5. Nie stawiajmy diagnozy samodzielnie.

IV. Jakie czynności muszą zostać wykonane w przypadku nagłego zachorowania?
Jeśli osoba zaczyna się źle czuć, należy natychmiast wykonać następujące czynności:

 1. Wezwij pomoc medyczną.
 2. Sprawdź tętno i oddychanie osoby. Jeśli zatrzymały się lub są niestabilne, wykonaj resuscytację.
 3. Ułóż poszkodowanego w pozycji leżącej, z uniesionymi nogami.
 4. Nie daj nic do jedzenia ani picia.
 5. Monitoruj stan osoby do czasu przybycia pomocy medycznej.

V. Jakie czynności w przypadku urazu?
Jeśli ktoś dozna urazu, należy natychmiast wykonać następujące czynności:

 1. Wezwij pomoc medyczną.
 2. Stopniowo zmniejszajmy uraz, stosując zimne okłady.
 3. Ułóż poszkodowanego w pozycji, która jest dla niego najwygodniejsza.
 4. Nie daj nic do jedzenia ani picia.
 5. Monitoruj stan osoby do czasu przybycia pomocy medycznej.

W podsumowaniu, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej jest niezwykle ważne, szczególnie w nagłych przypadkach zdrowotnych. Należy zawsze pamiętać o podstawowych zasadach oraz unikać błędów, które mogą pogorszyć sytuację. W przypadku nagłego zachorowania lub urazu, należy działać szybko i skutecznie. Pamiętajmy także, że w przypadku braku wiedzy lub doświadczenia, zawsze należy wołać o pomoc medyczną.