Wymagania BHP dotyczące pracy w laboratorium

W laboratorium pracuje się z różnymi substancjami chemicznymi, sprzętem laboratoryjnym oraz inny sprzętem, który stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Dlatego wymagania BHP dotyczące pracy w laboratorium są bardzo restrykcyjne i szczegółowe.

Bezpieczeństwo w pracach laboratoryjnych jest bardzo ważne, gdyż nawet niewielkie wypadki lub nieprawidłowości mogą zagrażać zdrowiu i życiu pracowników. W związku z tym, przed przystąpieniem do pracy w laboratorium, należy zapoznać się z wymaganiami BHP dotyczącymi tej specyficznej branży.

Podstawowe wymagania BHP dla osób pracujących w laboratorium:

 1. Zabezpieczenie przed substancjami chemicznymi
 • Pracownicy powinni używać odpowiedniego sprzętu ochronnego takiego jak okulary ochronne, rękawice, fartuchy lub maski ochronne w zależności od zapotrzebowania.
 • Przy przechowywaniu substancji chemicznych konieczne jest ich oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Powinno się stosować zabezpieczenia przed przypadkowym wylewaniem substancji, np. przez zastosowanie tacki z wchłaniaczem.
 1. Bezwypadkowa praca na stanowisku
 • Na stanowisku kontroluje się, czy wszystko zostało odpowiednio zabezpieczone, pozostają w wyznaczonym miejscu i w zasięgu.
 • Pracownicy powinni się stosować do procedur i instrukcji obsługi sprzętu oraz materiałów.
 • Regularnie przeprowadza się weryfikację stanowisk pracy, urządzeń i instalacji.
 1. Organizacja stanowiska
 • W laboratorium istotne są właściwe warunki oświetleniowe i odpowiednia wentylacja, którą kontroluje się podczas pracy.
 • Wymagane jest odpowiednie magazynowanie substancji chemicznych, aby nie posiadały one źródła otwartego ognia oraz tak, aby były one dobrze zabezpieczone przed pożarami.
 • Powinna być wyznaczona specjalna strefa do senior storage i tzw. strefa neutralna, gdzie osoby po sprzątaniu mogą oczyścić i wyprać ubrania robocze.
 1. Wymagane ubezpieczenia i kontrole pracowników
 • Pracowników laboratoriów powinno się wdrożyć w ich prawa i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny.
 • Konieczne jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia na przeprowadzanie badań oraz wypełnienie towarzyszącej dokumentacji, takiej jak baza danych oraz raporty z kontroli.

Podsumowując, wymagania BHP dotyczące pracy w laboratorium są bardzo restrykcyjne i wymagają odpowiedniego przygotowania i wypełnienia procedur oraz instrukcji obsługi sprzętu i materiałów labolatoryjnych, ale to umożliwia wykonywanie prac na najwyższym poziomie.