Wymagania BHP dotyczące pracy z substancjami alergizującymi

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób cierpi na alergie. Alergia może być wywołana przez różnego rodzaju substancje, dlatego też przestrzeganie wymagań BHP w pracy z substancjami alergizującymi jest szczególnie ważne.

I. Substancje alergizujące w miejscu pracy

 • Substancje alergizujące to wszelkie substancje chemiczne lub biologiczne, które wywołują reakcje alergiczne u osób narażonych na nie.
 • W miejscu pracy substancje alergizujące mogą występować w postaci proszków, pyłów, gazów lub cieczy.
 • Najczęściej występujące substancje alergizujące to m.in. pyłki roślin, mleczko pszczele, chemikalia stosowane w przemyśle, farby, kleje, żywność i zwierzęta hodowlane.

II. Wymagania BHP dotyczące pracy z substancjami alergizującymi

 • W celu minimalizowania ryzyka wystąpienia alergii u pracowników narażonych na substancje alergizujące, wymagane jest przeprowadzenie oceny zagrożenia i wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych.
 • Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak np. maski przeciwpyłowe, rękawice, okulary ochronne.
 • Pracownicy pracujący z substancjami alergizującymi powinni przebywać w odpowiednim pomieszczeniu, wyposażonym w odpowiednie wentylatory i filtrujące urządzenia.
 • Po zakończeniu pracy z substancjami alergizującymi, należy przeprowadzić odpowiednie czyszczenie i dezynfekcję narzędzi oraz pomieszczeń roboczych.

III. Przepisy prawne dotyczące pracy z substancjami alergizującymi

 • Przepisy prawne regulujące pracę z substancjami alergizującymi w Polsce to m.in. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z występowaniem zagrożeń chemicznych.
 • Według tych przepisów, pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny ryzyka związanego z obecnością substancji alergizujących w miejscu pracy oraz do wprowadzenia działań zapobiegawczych mających zminimalizować ryzyko powstania alergii.

IV. Konsekwencje niewłaściwego przestrzegania wymagań BHP w pracy z substancjami alergizującymi

 • Niewłaściwe przestrzeganie wymagań BHP w pracy z substancjami alergizującymi może prowadzić do powstania alergii u pracowników i dalszych powikłań zdrowotnych.
 • Ponadto, pracodawca, który nie przestrzega wymagań BHP dotyczących pracy z substancjami alergizującymi, może być pociągnięty do odpowiedzialności prawnie za szkody spowodowane przez jego zaniedbania.

V. Podsumowanie

 • Przestrzeganie wymagań BHP dotyczących pracy z substancjami alergizującymi jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla pracowników narażonych na substancje alergizujące.
 • Wymagania te są regulowane przez specjalne przepisy prawne, a ich niewłaściwe przestrzeganie może prowadzić do powstania poważnych problemów zdrowotnych u pracowników oraz do odpowiedzialności prawnej pracodawcy.
 • W przypadku pracy z substancjami alergizującymi, należy szczególnie dbać o zapewnienie odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej oraz przestrzeganie dokładnych procedur czyszczenia i dezynfekcji narzędzi i pomieszczeń roboczych.