Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi pneumatycznych

Oto zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi pneumatycznych, które powinny być znane każdemu, kto ma z nimi do czynienia.

 1. Wybór narzędzi pneumatycznych

Podstawową zasadą bezpieczeństwa jest wybór odpowiedniego narzędzia do konkretnej pracy. Przed zakupem należy zwrócić uwagę na moc, prędkość obrotową oraz wymagania co do ciśnienia powietrza.

 1. Jak korzystać z narzędzi pneumatycznych?

Aby korzystać z narzędzi pneumatycznych bezpiecznie, musimy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

 • Przede wszystkim należy wykorzystywać narzędzia pneumatyczne zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie próbujmy ich przerabiać na inne zadania niż te, dla których zostały stworzone.
 • Przed każdym użyciem odczytajmy instrukcję obsługi narzędzia. To pozwoli nam dowiedzieć się o jego specyfikacji oraz sposobie prawidłowej eksploatacji.
 • Narzędzia pneumatyczne muszą być regularnie serwisowane i konserwowane. Dzięki temu zapobiegamy awariom i wydłużamy ich żywotność.
 1. Jak dbać o bezpieczeństwo pracy z narzędziami pneumatycznymi?

Podczas pracy z narzędziami pneumatycznymi powinniśmy skupić się nie tylko na samej pracy ale też na zapewnieniu sobie maksymalnego bezpieczeństwa. W tym celu należy:

 • Przede wszystkim korzystać z odpowiednich środków ochrony osobistej. Do pracy z narzędziami pneumatycznymi konieczne są rękawice, okulary ochronne oraz maska i nauszniki ochronne.
 • Przy pracy z narzędziami pneumatycznymi należy pamiętać, że są one urządzeniami zasilanymi powietrzem, co oznacza, że w bezpośrednim sąsiedztwie narzędzia nie powinny znajdować się żadne substancje łatwopalne lub materiały wrażliwe na wysokie ciśnienie powietrza.
 • Należy pamiętać, że narzędzia pneumatyczne powinny być ustawione na stabilnym podłożu. Nie stawiajmy ich na niestabilnym miejscu ani na wysokościach.
 1. Jak zadbać o bezpieczeństwo innych osób

Podczas pracy z narzędziami pneumatycznymi powinniśmy pamiętać również o innych osobach. W tym celu:

 • Pracujemy z narzędziami pneumatycznymi w czystym i uporządkowanym miejscu.
 • Przed przystąpieniem do pracy z narzędziami pneumatycznymi upewnijmy się, że obecność innych osób w pobliżu nie zagraża ich bezpieczeństwu.
 1. Jak zadbać o bezpieczeństwo narzędzi pneumatycznych

Wszystkie narzędzia pneumatyczne wymagają okresowej konserwacji i przeglądów. W celu ich długotrwałego użytkowania należy się stosować do wymogów producenta w zakresie wymiany zużytych elementów. Do przeglądów narzędzi pneumatycznych i wymiany części powinny być powoływane specjalistyczne firmy, które posiadają wiedzę i doświadczenie, jak również odpowiednie narzędzia i sprzęt serwisowy.