Zasady BHP dotyczące pracy w zakładach energetycznych

ZAKŁADY ENERGETYCZNE – WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Zakłady energetyczne to miejsca, gdzie pracownicy zajmują się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej. Codzienna praca w takich miejscach wiąże się z wieloma zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników. Dlatego też, zasady BHP mają tutaj szczególnie duże znaczenie.

 1. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY W ZAKŁADACH ENERGETYCZNYCH

Podstawowym zadaniem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla swoich pracowników poprzez wykonanie różnego rodzaju środków ochrony, takich jak:

 • szkolenia i kursy BHP dla pracowników,
 • zapewnienie odpowiedniego sprzętu ochronnego,
 • prowadzenie regularnych przeglądów oraz napraw urządzeń technicznych,
 • wyznaczenie stref zagrożonych i prowadzenie działań prewencyjnych.
 1. GŁÓWNE ZAGROŻENIA W ZAKŁADACH ENERGETYCZNYCH

Pracownicy zatrudnieni w zakładach energetycznych są narażeni na różnego rodzaju zagrożenia. Do najważniejszych czynników ryzyka zalicza się:

 • elektrownie dające wysokie napięcie,
 • duże mocno wybuchowe substancje,
 • szkodliwe promieniowanie UV.
 1. OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ
  Elektryczność jest jednym z głównych zagrożeń w zakładach energetycznych. Zatrudnieni tam pracownicy muszą przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, takich jak:
 • wyłączenie prądu zanim naprawiają lub konserwują linie energetyczne,
 • nieprzypadkowe zagrożenia polegające na np. elektromagnetycznym fale-mikrofalowym,
 • stosowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak ubrania ognioodporne, rękawice z izolacją lub buty bezpieczne z metalowymi wkładkami.
 1. KONIECZNOŚĆ STAŁEGO SZKOLENIA I SZEROKIEJ WIEDZY
  Pracownicy zatrudnieni w zakładach energetycznych, aby uniknąć zagrożeń i zachować bezpieczeństwo muszą posiadać odpowiednie wykształcenie i szkolenia.

 2. KONTROLA I NADZÓR SPRAWOWANY PRZEZ PAŃSTWOWY INSPEKTORAT PRACY

W Polsce nadzorem nad przestrzeganiem zasad BHP zajmuje się Państwowy Inspektorat Pracy. Podczas przeprowadzania kontroli inspektorzy mają za zadanie przyjrzeć się dokładnie zasadom bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz tym, jak są one przestrzegane przez pracowników i kierownictwo zakładu energetycznego.

Podsumowując, praca w zakładach energetycznych to praca, która wiąże się z wieloma zagrożeniami dla pracowników. Dlatego też, zasady BHP są tutaj szczególnie ważne i muszą być egzekwowane w sposób dokładny, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednakże, dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu, a także stosowaniu odpowiedniego sprzętu ochronnego, możliwe jest wykonywanie tej pracy w sposób bezpieczny i skuteczny.